Zapisy na kursy

  1. Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez wpłacenie na konto Stowarzyszenia przedpłaty, lub całej kwoty z zaznaczeniem tytułu kursu, konto: Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735
  2. Przesłanie maila z informacją o dokonanej wpłacie z zaznaczeniem tytułu szkolenia wraz z podaniem danych do kontaktu,
  3. W dniu kursu prosimy o przedstawianie potwierdzenia wpłaty,
  4. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się, dajemy informacje na stronie i zwracamy przedpłatę,
  5. W przypadku wycofania przedpłaty w podanym terminie pobieramy opłatę manipulacyjną w wys. 150,00 zł.
  6. Termin szkolenia/kursu potwierdzany jest na stronie 10 dni przed jego rozpoczęciem.