Program:

– Pojęcie i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy przez psychologów i inne osoby niemedyczne,

– Ocena stanu poszkodowanego,

– Definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ocena i postępowanie w przypadku wstrząsu oraz

innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu (zawał, epilepsja, cukrzyca),

– Zasady bezpiecznego zachowania się i postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych w gabinecie psychologicznym,

– Jak odróżnić hiperwentylację oraz napady paniki od stanu zagrożenia życia (np. udaru),

– Apteczka w gabinecie czy jest potrzebna? Skład i zastosowanie materiałów,

– Inne do ustalenia zgodnie z zapotrzebowaniem/ pytaniami w trakcie szkolenia.

 

Termin: 23 stycznia 2021 ( sobota)

godzina 9:00 – 12:15

Szkolenie będzie prowadzone online.

 

Koszt: 80 zł

70 zł dla Członków Stowarzyszenia

Zapisy odbywają się poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia:

63 1020 2906 0000 1402 0128 9735    z dopiskiem pomoc przedmedyczna.

 

Prowadzący: mgr Bartosz Kozłowski psycholog, ratownik medyczny

 

Zapraszamy.