Egzamin po kursie dla psychologów-biegłych sądowych

Rekomendacja dla osób pełniących funkcję biegłego

Egzamin po kursie przygotowującym do uzyskania dodatkowych kompetencji do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni