Egzamin po kursie dla psychologów-biegłych sądowych

Cena: 450,00 zł

Rekomendacja dla osób pełniących funkcję biegłego

Cena: 1200,00 zł

Egzamin po kursie przygotowującym

Egzamin po kursie przygotowującym do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni jest egzaminem sprawdzającym praktyczne umiejętności psychologa.

Komisja egzaminacyjna ocenia przesłane materiały opracowane wg podanych na kursie wskazań

Praca egzaminacyjna musi być doręczona w terminie do 4 miesięcy od zakończenia kursu.

W przypadku nie spełnienia tego warunku konieczne jest spotkanie uzupełniająco – konsultacyjne.

Cena: 450,00 zł

Przelew bankowy na konto SPSwP:

  • Bank PKO BP
  • 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735