dr Maria Kujawa

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, długoletni pracownik  naukowo-dydaktyczny i starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Rozwojowo-Wychowawczej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, (odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi). Aktualnie w Instytucie Psychologii UJ prowadzi kursy autorskie z problematyki diagnozy i rodziny na ścieżce psychologii sądowej i  psychologii edukacyjnej (rozwojowo-wychowawczej) oraz zajęcia dotyczące pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Były opiekun ścieżki psychologii edukacyjnej oraz bloku metodologicznego analizy wytworów i metod projekcyjnych. Były opiekun naukowy kilkudziesięciu prac licencjackich na kierunku resocjalizacji w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku Białej. Kilkuletnie doświadczenia praktyczne w Poradni Wychowawczo-Zawodowej (były dyrektor), Telefonie Zaufania, Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka, doświadczenia terapeutyczne, (między innymi w ośrodkach we Włoszech i Holandii). Trener metody VHT, wspomagającej relacje w rodzinie. Aktualnie opiekun naukowy prac podyplomowych dotyczących  rozwoju dziecka i rodziny na Podyplomowych Studiach Muzykoterapii Akademii Muzycznej w Krakowie. Długoletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce (ekspertyzy i liczne szkolenia dla biegłych sądowych). Prezes SPSwP poprzedniej i bieżącej kadencji, przewodnicząca Komisji Rekomendacyjnej dla biegłych sądowych przy SPSwP. Autorka artykułów naukowych i wystąpień na konferencjach dotyczących rozwoju  w toku biegu życia, problematyki rodziny i psychologii sądowej.

mgr Kamil Jezierski

psycholog specjalizujący się w rozwoju człowieka w biegu życia. Pracuje jako terapeuta z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Biegły sądowy. Współpracuje naukowo z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Członek Zarządu SPSwP w Polsce.

lek. med. Karolina Galikowska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Od 2005 roku pracuje na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Kielcach, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Readaptacyjnych dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych. Prowadzi także Prywatną Praktykę Lekarską oraz ogólnopolskie szkolenia na temat profilaktyki zdrowia i zdrowego stylu życia w tym zdrowego odżywiania. Biegła sądowa z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

mgr Jacek Kasprzak –  psycholog kliniczny I st.

trener-superwizor PTP, konsultant PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, wykładowca SzPU Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju, wykładowca PTP w Warszawie.

mgr Anna Skokoń

absolwentka psychologii UJ, biegły sądowy w dziedzinie psychologii, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła m. innymi kurs „Autyzm – podstawy terapii i edukacji”, „Narzędzia diagnozy psychologiczno pedagogicznej”, „Procedury zwiazane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”.