dr Maria Kujawa

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii (1988 r.), długoletni pracownik  naukowo-dydaktyczny i starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Rozwojowo-Wychowawczej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, (Złoty Krzyż Zasługi). Autorka kursów dotyczących metodologii badań rozwoju dziecka, dorosłego oraz diagnozy i rodziny na ścieżce psychologii sądowej, klinicznej  i edukacyjnej  oraz zajęć dotyczących pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Były opiekun ścieżki psychologii edukacyjnej oraz bloku metodologicznego analizy wytworów i metod projekcyjnych. Były opiekun naukowy kilkudziesięciu prac licencjackich na kierunku resocjalizacji w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku Białej, aktualnie opiekun prac na Podyplomowym Studium Muzykoterapii A.M. w Krakowie i wykładowca w WSE. Kilkuletnie doświadczenia praktyczne w Poradni Wychowawczo-Zawodowej (były dyrektor), Telefonie Zaufania, Pogotowiu Opiekuńczym, Domu Dziecka, doświadczenia terapeutyczne, (między innymi w ośrodkach we Włoszech i Holandii), trener metody VHT (certyfikat międzynarodowy), długoletnia praca w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce (opiniowanie psychologiczno-sądowe, ekspertyzy i liczne szkolenia dla biegłych sądowych, przewodnicząca Komisji rekomendacyjnej Biegłych Sądowych SPSwP) , wystąpienia na konferencjach polskich i międzynarodowych, opiekun licznych prac licencjackich i podyplomowych, w tym z problematyki psychologii sądowej, prezes SPSwP (III kadencja).

dr Kamil Jezierski

psycholog specjalizujący się w rozwoju człowieka w biegu życia, doświadczenie pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, doświadczenie w opiniowaniu sądowym, zastępca Dyrektora Zakładu Psychologii w Akademii Ignatianum w Krakowie, autor publikacji naukowych z dziedziny psychologii,   Vice Prezes SPSwP w Polsce.

mgr Jacek Kasprzak –  psycholog kliniczny I st.

trener-superwizor PTP, konsultant PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, wykładowca SzPU Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju, wykładowca PTP w Warszawie.

mgr Anna Skokoń

absolwentka psychologii UJ, pierwsza specjalizacja kliniczna, druga specjalizacja wychowawcza, długoletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej, nauczyciel dyplomowany, biegły sądowy II kadencji w dziedzinie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, liczne kursy i szkolenia, w tym  „Autyzm – podstawy terapii i edukacji”, „Narzędzia diagnozy psychologiczno pedagogicznej”, „Procedury związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie”.  Długoletnia praca w Stowarzyszeniu Psychologów Sądowych w Polsce (opiniowanie psychologiczno-sądowe, ekspertyzy i szkolenia dla biegłych sądowych), przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

 

mgr Barbara Gojżewska

absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalista psycholog kliniczny (specjalizacja II stopnia psychologia kliniczna – Ministerstwo Zdrowia 1985), certyfikowany psychoterapeuta i supervisor Polskiej Federacji Psychoterapii ( Europejski Certyfikat Psychoterapii – EAP 2010, długoletnie doświadczenie zawodowe, w tym w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu, długoletnie doświadczenie w opiniowaniu sądowym, stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu – V kadencja.  Przewodnicząca Sekcji Poznańskiej SPSwP