25 listopada 2018 – Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Dnia 25 listopada 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPSwP, którego celem była nowelizacja statutu.

Uzupełniliśmy i poszerzyliśmy skład zarządu – aktualne nazwiska znajdują się na stronie internetowej.

Podjęliśmy uchwałę o likwidacji członkowskiej opłaty licencyjnej.

Od stycznia 2019 r. wszystkich członków obowiązuje składka członkowska w wysokości 100 zł rocznie.

W imieniu Zarządu gorąco dziękuję wszystkim za obecność i zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia.

Maria Kujawa

16 kwietnia 2016 – Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Dnia 16 kwietnia 2016 odbyło się w siedzibie SPSWP w Krakowie walne zebranie członków Stowarzyszenia.

Przyjęto sprawozdania z kadencji 2012 – 2016.

Walne zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Walne zebranie przyjęło uchwałę o podwyższeniu składek członkowskich 70 zł od 2017 r.

Dziękujemy wszystkim osobom, które uzupełniły składki.  Pozostałych członków prosimy o  zaległe wpłaty.

Zebranie walne nie podjęło uchwały dotyczącej zmian w wysokości składki licencyjnej dla psychologów uprawnionych do badania osób posługujących się bronią. Wysokość składki licencyjnej od początku działalności SPSwP – 250 zł rocznie.

Wszystkich członków zapraszamy do współpracy. Najbliższe walne zebranie odbędzie się w roku 2018.