Masz pytania związane z naszym Stowarzyszeniem? Chcesz nawiązać współpracę? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz e-mailowego od poniedziałku do piątku.

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce

ul. św. Filipa 23/3

31-150 Kraków

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000067196

REGON: 350846160

NIP: 675 11 92 977

Konto bankowe:

Bank PKO BP

63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Telefon SPSwP+48 502 640 735

E-mail SPSwPsekretariat@spswp.org.pl

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000067196, REGON: 350846160, NIP: 675 11 92 977.

    Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.