Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce może zostać osoba która ukończyła studia lub jest studentem ostatnich lat magisterskich studiów psychologicznych.

Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce może zostać osoba, która ukończyła studia wyższe, wykazuje zainteresowanie psychologią sądową a jej praca w pewnym zakresie związana jest z psychologią sądową (np. prawnicy, socjologowie, pedagodzy).

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania).

Deklarację można wysłać drogą mailową lub pocztą dołączając do niej kserokopię dyplomu ukończenia studiów.

Z przynależnością do Stowarzyszenia wiążą się następujące opłaty:

  • wpisowe – jednorazowa oplata  100,- zł,
  • składka członkowska – oplata roczna 110,- zł.

Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania w przypadku nieopłacenia składek przez 3 lata członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa.

W sprawie reaktywacji członkostwa prosimy o kontakt.