Stowarzyszenie wykonuje ekspertyzy opinii dla osób indywidualnych, adwokatów, sądów.

Koszt ekspertyzy ustalany jest każdorazowo w zależności od rodzaju sprawy.

Ekspertyza opinii psychologiczno-sądowej zawiera jej ocenę pod kątem formalnym i merytorycznym.

Kierujemy się obowiązującymi standardami i zaleceniami dotyczącymi opiniowania w sprawach sądowych.

Ekspertyzy są obiektywne, wykonywane przez dwóch kompetentnych specjalistów.

  • Ekspertyzy nie muszą być zgodne z oczekiwaniami zlecającej strony.
  • Stowarzyszenie może odstąpić od wykonania ekspertyzy bez podania przyczyny.
  • Stowarzyszenie nie zwraca niezamówionych materiałów.
  • Biegli SPSwP nie podejmują się występowania przed sądem.