Uprzejmie informujemy, że biegli psycholodzy oraz osoby starające się o wpis na listę biegłych mają możliwość zamówienia w Stowarzyszeniu:

  • indywidualnych konsultacji udzielanych przez doświadczonych psychologów (konsultowania dostarczonych przypadków, uzyskania pomocy w sporządzeniu opinii i przygotowaniu do obrony opinii przed sądem;
  • pisemnych opinii Stowarzyszenia na temat przedstawionych przez siebie opinii sądowo-psychologicznych;
  • spotkań superwizyjnych pod kątem bieżących potrzeb biegłych sądowych i ich szeroko rozumianego profesjonalnego rozwoju.

Cena 1 godziny indywidualnej konsultacji i superwizji ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru usługi.