Sekcja SPSwP w Poznaniu

Lider sekcji: Barbara Gojżewska

E-mail:

Zebranie poznańskiej Sekcji Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na zebranie poznańskiej Sekcji Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, które odbędzie się dnia 16 maja 2015r. o godzinie 11.00 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka w Poznaniu w Sali nr 53.

W programie zebrania odbędzie się wykład, który wygłosi dla nas prof. Stanisław Puppel – twórca koncepcji ekokomunikacji, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Temat: OGÓLNE ZASADY KOMUNIKACJI, ZASOBY I NISZE KOMUNIKACYJNE

Podstawowym narzędziem naszej pracy jako biegłych sądowych oprócz wiedzy specjalistycznej jest dobra komunikacja z każdą ze stron postępowania sądowego. Zdarza się, że ta komunikacja jest trudna i wymaga od nas oparcia się na najnowocześniejszej wiedzy dotyczącej porozumienia międzyludzkiego. Prof. Stanisław Puppel – jest filologiem, anglistą, językoznawcą, profesorem zwyczajnym, psycholingwistą, ekolingwistą, członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz członkiem zagranicznym Norweskiej Akademii Nauk i Literatury. Jest pomysłodawcą, założycielem i kierownikiem Katedry Ekokomunikacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2002 roku.

Spotkanie odbędzie się w romantycznych wnętrzach Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie każdy z nas spędził trochę czasu w czasie studiów. Sala 53 znajduje się po prawej stronie obok czytelni historycznej. W programie również sprawy organizacyjne i propozycja szkoleń. W czasie spotkania można otrzymać deklarację członkowską i zapisać się do Stowarzyszenia. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 100 zł, a roczna składka członkowska wynosi 50zł. Zapraszam serdecznie biegłych sądowych psychologów, pedagogów, lekarzy i proszę o powiadomienie zaprzyjaźnionych osób zainteresowanych tematyką spotkania lub aktywnością w Stowarzyszeniu

W imieniu poznańskiej Sekcji SPSwP Barbara Gojżewska