Znowelizowany artykuł 216 Kodeksu postępowania cywilnego.

Od 15 lutego 2024 obowiązują nowe zasady dotyczące wysłuchania małoletniego.

Wprowadzone zmiany odpowiadają standardom opracowanym przez fundację „Dajemy dzieciom siłę”.

SPSwP brało udział w opracowaniu tych standardów i promowało je w środkach masowego przekazu oraz na szkoleniach.