Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12386703) został zamieszczony projekt ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów UD58.

Ewentualne uwagi do ww. projektu ustawy można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma w udostępnionej w załączniku tabeli w wersji edytowalnej na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na platformie ePUAP lub na adres e-mail: sekretariat.DDP@mrpips.gov.pl