Termin szkolenia: 23 – 28 września 2019 r.

Koszt szkolenia: 2450,00 zł przy wpłacie minimum 500 zł do 07 września 2019 r.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2600,00 zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach:

  • I – 1200,00 zł z wpłatą w terminie do 14 września 2019 r.
  • II – 1400,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

W dniu rozpoczęcia kursu prosimy o przedłożenie dowodu wpłaty.

Egzamin płatny osobno – 350,00 zł.

Egzamin w formie pracy pisemnej przesyłanej pocztą na adres Stowarzyszenia, przygotowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy wszystkim psychologom po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 14 września 2019 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Miejsce szkolenia: sala w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych i rozpoczynają się w poniedziałek 23 września o godzinie 9:30.

W pozostałych dniach od godz. 9:00 do 18:45 (w sobotę do godz. 16:00) z godzinną przerwą na obiad i przerwami na kawę.

Obiad nie jest wliczony w cenę kursu.