06 – 07.04.2024  WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego psychologa do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni.  WERSJA ON LINE.

 

Terminy spotkań sobota – niedziela:

06 – 07.04.2024 r.

13 – 14.04.2024 r.

20 – 21.04.2024 r.

Zajęcia obejmują  60 godzin, rozpoczynają się o godz. 09:00 i trwają do 18:00   –   z przerwą na kawę i obiad,

 

Koszt szkolenia wraz z egzaminem (w tym VAT) – 4450,- zł  przy wpłacie całej kwoty lub pierwszej raty – 1750,- zł.

Dla członków Stowarzyszenia koszt szkolenia  wraz z egzaminem 4300,- zł.

 

I rata   1750,- zł. najpóźniej do dnia  29 marca

II rata  2200,- zł  najpóźniej do dnia  17 kwietnia

III rata   500,- zł – opłata egzaminacyjna przy oddaniu pracy, po zakończeniu kursu.

Dla członków Stowarzyszenia opłata egzaminacyjna 300,- zł 

 

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłaty z dopiskiem  KURS BROŃ  przelewem na konto Stowarzyszenia:

63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

 

UWAGA:

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Stowarzyszenia wraz z danymi do kontaktu i danymi do faktury – jest to potwierdzeniem udziału w szkoleniu.

Przy braku danych, faktura będzie wystawiona wg danych w dokumencie przelewu.

Wystawiamy faktury VAT. 

O miejscu decyduje kolejność wpłaty.

Prosimy o sprawdzanie na stronie dostępności miejsca – informujemy o ostatnich wolnych.

 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i adresowane są do psychologów spełniających warunki sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra, (patrz www.spswp.org.pl w zakładce usługi).

 

PROGRAM:

1) wybrane przepisy o broni i amunicji;

2) wybrane informacje o broni;

3) zasady orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychologicznej

do dysponowania bronią i posługiwania się amunicją

4) metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości i dojrzałości społecznej;

5) problematyka alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa.

 

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line na platformie „clickmeeting.”

Przed zajęciami z platformy „clickmeeting” wysyłany będzie na podany przez Państwa adres mailowy link pozwalający na udział w szkoleniu.

Uczestnikowi niezbędny jest dostęp do jednej z przeglądarek internetowych, np.: Edge, Firefox, Chrome, Opera.

Służymy pomocą w przypadku problemów w zalogowaniu się.

Egzamin – w formie pracy pisemnej, opracowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami. Pracę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Zaświadczenia uprawniające do dokonania wpisu w rejestrze Komendy Wojewódzkiej Policji wydajemy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zapytań dotyczących szkolenia wyłącznie drogą mailową.

Osoby zainteresowane innymi terminami również prosimy o kontakt mailowy.

 

ZAPRASZAMY