WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni.

WERSJA ON LINE

 

Terminy spotkań on-line:

  • 05 – 06 listopada   2022 r.
  • 18 (piątek);
  • 19 – 20 listopada   2022 r.
  • 26 – 27 listopada   2022 r.

Zajęcia rozpoczynają się o godz.09:00 i trwają do 18:00   –  zajęcia piątkowe (18 listopada) odbywają się w godz. od 15:00 do 19:00;  zajęcia w niedzielę (27 listopada) trwają do godz. 13:00

 

Koszt szkolenia wraz z egzaminem (w tym VAT)  –   3650,- zł  przy wpłacie  do dnia 27 października 2022 r. całej kwoty lub pierwszej raty – 1700,- zł.       Dla członków Stowarzyszenia koszt szkolenia 3450,- zł.

 

I rata  1700,- zł. najpóźniej do dnia 27 października

II rata 1500,- zł najpóźniej do dnia  14 listopada.

III wpłata 450,- zł – opłata egzaminacyjna przy oddaniu pracy, po zakończeniu kursu.

                                Dla członków Stowarzyszenia opłata egzaminacyjna 300,- zł 

 

Po 27 października cena kursu wynosi 3850,- zł przy pierwszej wpłacie 1800,- zł.

 

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłaty z dopiskiem  KURS BROŃ  przelewem na konto Stowarzyszenia:                    63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

 

UWAGA:

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Stowarzyszenia wraz z danymi do kontaktu i danymi do faktury – jest to potwierdzeniem udziału w szkoleniu.                       

Wystawiamy faktury VAT.

O miejscu decyduje kolejność wpłat. Prosimy o sprawdzanie na stronie dostępności miejsca – informujemy o ostatnich wolnych.

 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i adresowane są do psychologów spełniających warunki sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra,                                                     (patrz www.spswp.org.pl w zakładce usługi).

PROGRAM

1) wybranych przepisów o broni i amunicji;

2) wybranych informacji o broni;

3) zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychologicznej do dysponowania bronią

4) metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości i dojrzałości społecznej;

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line na platformie „clickmeeting”

Przed zajęciami z platformy „clickmeeting” wysyłany będzie na podany przez Państwa adres mailowy link pozwalający na udział w szkoleniu.

Uczestnikowi niezbędny jest dostęp do jednej z przeglądarek internetowych, np.: Edge, Firefox, Chrome, Opera.

Służymy ew. pomocą w zalogowaniu się.

 

Egzamin – w formie pracy pisemnej, opracowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami. Pracę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Zaświadczenia uprawniające do dokonania wpisu w rejestrze Komendy Wojewódzkiej Policji wydajemy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zapytań dotyczących szkolenia wyłącznie drogą mailową.

 

ZAPRASZAMY