WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego psychologa do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni. WERSJA ON LINE.

 

Terminy spotkań sobota- niedziela on-line:

30.09 – 01.10.2023 r.

07.10 – 08.10.2023 r.

21.10 – 22.10.2023 r.

Zajęcia obejmują  60 godzin, rozpoczynają się o godz. 09:00 i trwają do 18:00   –   z przerwą na  kawę i obiad,

 

Koszt szkolenia wraz z egzaminem (w tym VAT)  –  4450,- zł  przy wpłacie całej kwoty lub pierwszej raty – 1750,- zł.

Dla członków Stowarzyszenia koszt szkolenia  wraz z egzaminem 4300,- zł.

 

I rata   1750,- zł. najpóźniej do dnia  27 września

II rata  2200,- zł  najpóźniej do dnia  17 października

III rata   500,- zł – opłata egzaminacyjna przy oddaniu pracy, po zakończeniu kursu.

Dla członków Stowarzyszenia opłata egzaminacyjna 350,- zł 

 

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłaty z dopiskiem  KURS BROŃ  przelewem na konto Stowarzyszenia:

63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

UWAGA:

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Stowarzyszenia wraz z danymi do kontaktu i danymi do faktury – jest to potwierdzeniem udziału w szkoleniu.                         

Wystawiamy faktury VAT.

 

O miejscu decyduje kolejność wpłaty Prosimy o sprawdzanie na stronie dostępności miejsca – informujemy o ostatnich wolnych.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i adresowane są do psychologów spełniających warunki sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra,

(patrz www.spswp.org.pl w zakładce usługi).

PROGRAM:

1) wybrane przepisy o broni i amunicji;

2) wybrane informacje o broni;

3) zasady orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychologicznej

do dysponowania bronią i posługiwania się amunicją

4) metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości i dojrzałości społecznej;

5) problematyka alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

Zajęcia prowadzone są w trybie on-line na platformie „clickmeeting”

Przed zajęciami z platformy „clickmeeting” wysyłany będzie na podany przez Państwa adres mailowy link pozwalający na udział w szkoleniu.

Uczestnikowi niezbędny jest dostęp do jednej z przeglądarek internetowych, np.: Edge, Firefox, Chrome, Opera.

Służymy pomocą w przypadku problemów w zalogowaniu się.

Egzamin – w formie pracy pisemnej, opracowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami. Pracę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Zaświadczenia uprawniające do dokonania wpisu w rejestrze Komendy Wojewódzkiej Policji wydajemy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zapytań dotyczących szkolenia wyłącznie drogą mailową.

Osoby zainteresowane innymi terminami również prosimy o kontakt mailowy.

 

ZAPRASZAMY