Kurs odbędzie się. Brak wolnych miejsc !

Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA

12 – 13 stycznia 2019 r.

26 – 27 stycznia 2019 r.

09 – 10 lutego 2019 r.

Koszt szkolenia: 2450,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 650,00 zł do 28 grudnia 2018 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2600,00 zł z możliwością wpłat w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

I – 600,00 zł z terminem wpłaty do 12 stycznia 2019 r.

II – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 26 stycznia 2019 r.

III – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 09 lutego 2019 r.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

W dniu rozpoczęcia kursu prosimy o przedłożenie dowodu wpłaty.

Egzamin płatny osobno – 350,00 zł.

Egzamin w formie pracy pisemnej przesyłanej pocztą na adres Stowarzyszenia, przygotowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy wszystkim psychologom po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Licencja tylko dla członków Stowarzyszenia.

W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość wycofania wpłaty do dnia 04 stycznia 2019 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 04 stycznia 2019 r. dokonane wpłaty zwracamy tylko w udokumentowanych przypadkach.

Miejsce szkolenia: sala nr 3 w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10 w Krakowie

Zajęcia obejmują 60 godz., obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowa

Zajęcia rozpoczynają się:

– w sobotę od godz. 09:30

– w niedzielę zajęcia trwają do godz. 17:00 (w tym godzinna przerwa obiadowa i przerwy na kawę/herbatę.)

Uwaga: koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.