Terminy spotkań on-line:

  • 12 – 13  czerwca 2021 r.
  • 26 – 27  czerwca 2021 r.
  • 10 – 11  lipca      2021 r.

 

Koszt szkolenia:  2450,00 zł  +  egzamin  350,00 zł.

Dla członków Stowarzyszenia koszt egzaminu  100,00 zł

Przy wpłacie  do dnia 05 czerwca 2021 r. całej kwoty lub 650,00 zł i następnych wpłatach

najpóźniej do dnia  II i III spotkania.

 

Po tym terminie koszt szkolenia: 2600,00 zł z możliwością wpłaty w 3-ch ratach:

  •   I –   600,00 zł z terminem wpłaty do 11 czerwca 2021 r.
  •  II – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 25 czerwca 2021 r.
  • III – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 09 lipca     2021 r.

Egzamin płatny osobno – 350,00 zł,  (dla członków Stowarzyszenia 100,00 zł)

Wpłaty z dopiskiem  KURS WEEKENDOWY należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia:                   63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Stowarzyszenia.

W  uzasadnionych, losowych przypadkach istnieje możliwość wycofania wpłaty do dnia 10 czerwca 2021 r.

z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

 

Zajęcia odbywają się w trybie on-line i trwają w sumie 60 godzin. .

Zajęcia odbywają się w godz. 09:00 do 18:30 (w tym przerwa obiadowa)

 

Egzamin w formie pracy pisemnej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy wszystkim psychologom po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

 

ZAPRASZAMY