Terminy spotkań on-line:

  • 07 – 08 listopada 2020 r.
  • 21 – 22 listopada 2020 r.
  • 12 – 13 grudnia 2020 r.

 

Koszt szkolenia:  2450,00 zł  +  egzamin  350,00 zł.

Dla członków Stowarzyszenia koszt egzaminu  100,00 zł

 

Przy wpłacie całej kwoty lub 650,00 zł do 25 października 2020 r. z dopiskiem KURS WEEKENDOWY,

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie koszt szkolenia: 2600,00 zł z możliwością wpłaty w 3-ch ratach z dopiskiem  KURS WEEKENDOWY:

  • I –   600,00 zł z terminem wpłaty do 06 listopada 2020 r.
  • II – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 20 listopada 2020 r.
  • III – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 11 grudnia 2020 r.

Egzamin płatny osobno – 350,00 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:  63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Dowodu wpłaty prosimy przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość wycofania wpłaty do dnia 31 października 2020 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 31 października 2020 r. dokonane wpłaty zwracamy tylko w udokumentowanych przypadkach losowych.

 

Zajęcia odbywają się w trybie on-line i trwają w sumie 60 godzin. .

Zajęcia odbywają się w godz. 09:00 do 18:30 (w tym przerwa obiadowa)

 

Egzamin w formie pracy pisemnej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy wszystkim psychologom po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

 

ZAPRASZAMY