UWAGA: kurs odbędzie się w innym terminie

Kurs dla psychologów wykonujących opinie psychologiczne dla wymiaru sprawiedliwości – przygotowanie do rekomendacji SPSwP.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą mailową trzech własnych opinii.

Cena: 700,- zł

Miejsce szkolenia: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, Kraków

Program:

– podstawowe wymagania odnośnie opinii psychologiczno sądowych

– metodologia

– sposób odpowiedzi na pytania sądu

– podstawowe błędy

– obrona opinii w sądzie

Prowadzący: dr Maria Kujawa z zespołem

Uwaga: rekomendacja tylko dla członków Stowarzyszenia