Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA

23 – 24 czerwca 2018 r.

07 – 08 lipca 2018 r.

21 – 22 lipca 2018 r.

Kurs wchodzi w zakres szkoleń przygotowujących do rekomendacji na biegłego sądowego – w sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.

Koszt szkolenia: 2450,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł do 04 czerwca 2018 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2600,00 zł z wpłatami w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

I – 600,00 zł z terminem wpłaty do 23 czerwca 2018 r.

II – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 07 lipca 2018 r.

III – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 21 lipca 2018 r.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

W dniu rozpoczęcia kursu prosimy o przedłożenie dowodu wpłaty.

Egzamin płatny osobno – 350,00 zł.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Egzamin w formie pracy pisemnej przesyłanej pocztą na adres Stowarzyszenia, przygotowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 15 czerwca 2018 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 15 czerwca 2018 r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

Miejsce szkolenia: sala w budynku Instytutu Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych (po 20 godzin w każdym zjeździe)

Zajęcia rozpoczynają się:

– w sobotę od godz. 09:00

– w niedzielę do godz. 17:00

W tym godzinna przerwa obiadowa i przerwy na kawę/herbatę.

Uwaga: koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.