Terminy spotkań on-line:

  • 23 – 24 października   2021 r.
  • 06 – 07  listopada       2021 r.
  • 20 – 21  listopada       2021 r.

 

Koszt szkolenia:  2450,00 zł,  przy wpłacie  do dnia 19 października 2021 r. całej kwoty lub:

650,00 zł i następnych wpłatach najpóźniej do dnia  II i III spotkania.

Koszt egzaminu:  – 350,00 zł, dla członków Stowarzyszenia koszt egzaminu  150,00 zł

Po tym terminie koszt szkolenia: 2600,00 zł z możliwością wpłaty w 3-ch ratach:

  •   I –   600,00 zł z terminem wpłaty do 22 października 2021 r.
  •  II – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 05 listopada       2021 r.
  • III – 1000,00 zł z terminem wpłaty do 19 listopada       2021 r.

 

Egzamin płatny osobno – 350,00 zł,  (dla członków Stowarzyszenia 150,00 zł)

Wpłaty z dopiskiem  KURS WEEKENDOWY należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia:                   63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Stowarzyszenia.

W  uzasadnionych, losowych przypadkach istnieje możliwość wycofania wpłaty do dnia 21 października 2021 r.,       z potrąceniem opłaty manipulacyjnej 100,00 zł.

 

Zajęcia odbywają się w trybie on-line i trwają w sumie 60 godzin. .

Zajęcia odbywają się w godz. 09:00 do 18:30 (w tym przerwa obiadowa)

 

Egzamin w formie pracy pisemnej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy wszystkim psychologom po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zapytań dotyczących szkolenia drogą mailową.

ZAPRASZAMY