Szkolenie koncentruje się na zasadach analizy rysunku w diagnozie umysłowej reprezentacji świata dziecka i dorosłego. Daje podstawy do weryfikacji hipotez dotyczących funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego, oraz pokazuje możliwości i ograniczenia interpretacji rysunku projekcyjnego. Koncentruje się też na analizie wypowiedzi werbalnych. Pokazuje miejsce metod projekcyjnych w procesie diagnostycznym i opinii psychologicznej. Daje wskazówki do odpowiedzi na pytania prawników.

Kurs wchodzi w zakres szkoleń przygotowujących do rekomendacji na biegłego sądowego – w sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.

Prowadzący: dr Maria Kujawa, autorka kursów dotyczących diagnozy i analizy wytworów w Instytucie Psychologii UJ, długoletnie doświadczenie praktyczne w placówkach opiekuńczych i opiniowaniu dla potrzeb sądu.

Miejsce szkolenia: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 11, sala nr 3

01 lipca 2018 w godzinach od 9:00 do 15:30 (w tym przerwa)

Koszt szkolenia: 320 zł, dla członków Stowarzyszenia 290 zł

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia.

Uwaga: 270 zł, dla uczestników kursu Opiniowanie w sprawach nieletnich