WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni.                                                                                                                                                                  WERSJA-ON LINE.

 

Terminy spotkań on-line:

  • 18 – 19 czerwca   2022 r.
  • 25 – 26 czerwca   2022 r.
  • 02 – 03 lipca        2022 r.

 

Koszt szkolenia wraz z egzaminem  3450,- zł  przy wpłacie  do dnia 08 czerwca 2022 r. całej kwoty, dla członków Stowarzyszenia koszt szkolenia 3300,- zł.

lub w ratach:

I wpłata  1600,- zł. najpóźniej do dnia 08 czerwca

II wpłata 1400,- zł najpóźniej do dnia 02 lipca.

III wpłata 450,- zł – opłata egzaminacyjna przy oddaniu pracy, po zakończeniu kursu.                                                                  Dla członków Stowarzyszenia opłata egzaminacyjna 300,- zł 

Uwaga: po 08 czerwca cena kursu wynosi 3650,- zł przy pierwszej wpłacie 1800,- zł.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłaty z dopiskiem  KURS BROŃ  przelewem na konto Stowarzyszenia:                                     63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Istnieje możliwość wycofania wpłaty do dnia 13 czerwca 2022 r., z potrąceniem opłaty manipulacyjnej 150,- zł.

Po rozpoczęciu kursu, w przypadku rezygnacji brak możliwości zwrotu dokonanych wpłat.

UWAGA:

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Stowarzyszenia wraz z danymi do kontaktu i danymi do faktury – jest to potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Wystawiamy faktury VAT.

O miejscu decyduje kolejność wpłat. Prosimy o sprawdzanie na stronie dostępności miejsca- informujemy o ostatnich wolnych.

 

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i adresowane są do psychologów spełniających warunki sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra (patrz www.spswp.org.pl w zakładce usługi).

PROGRAM

1) wybranych przepisów o broni i amunicji;

2) wybranych informacji o broni;

3) zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychologicznej do dysponowania bronią

4) metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości i dojrzałości społecznej;

5) problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

 

Zajęcia rozpoczynają się o godz.09:00 i trwają do 17:30 (w sumie 60 godzin w tym przerwy).

Prowadzone są w trybie on-line na platformie clickmeeting.                                                                                                         Przed zajęciami z platformy wysyłany będzie na podany przez Państwa adres mailowy link pozwalający na udział w szkoleniu.

Uczestnikowi niezbędny jest dostęp do jednej z przeglądarek internetowych, np.: Edge, Firefox, Chrome, Opera.                 Służymy pomocą w zalogowaniu się.

Egzamin – w formie pracy pisemnej, opracowanej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami. Pracę w formie elektronicznej należy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Zaświadczenia uprawniające do dokonania wpisu w rejestrze Komendy Wojewódzkiej Policji wydajemy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zapytań dotyczących szkolenia wyłącznie drogą mailową.

 

ZAPRASZAMY