Terminy spotkań on-line:

  • 02 – 03 kwietnia  2022 r.
  • 09 – 10 kwietnia  2022 r.
  • 23 – 24 kwietnia   2022 r.

 

Koszt szkolenia:  bez egzaminu  2750,- zł,  przy wpłacie  do dnia 22 marca 2022 r. całej kwoty lub 1000,- zł.

Następna wpłata najpóźniej do dnia 23 kwietnia ( III spotkanie.)

Koszt egzaminu:  – 350,- zł,     dla członków Stowarzyszenia koszt egzaminu  150,- zł

Po tym terminie koszt szkolenia bez egzaminu 2950,- zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach:

  • I –   1000,- zł z terminem wpłaty do  30 marca    2022 r.
  • II –   1950,- zł z terminem wpłaty do  23 kwietnia 2022 r.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłaty z dopiskiem  KURS BROŃ  przelewem na konto Stowarzyszenia:                               63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

 

Egzamin  płatny   po oddaniu pracy, po zakończeniu kursu  lub wraz całą opłatą za kurs (kurs plus egzamin) do 22 marca.

 

Prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Stowarzyszenia wraz z danymi do kontaktu i danymi do faktury – jest to potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Wystawiamy faktury VAT.

O miejscu decyduje kolejność wpłat. Prosimy o sprawdzanie na stronie dostępności miejsca- informujemy o ostatnich wolnych.

Istnieje możliwość wycofania wpłaty do dnia 20 marca 2022 r., z potrąceniem opłaty manipulacyjnej 100,- zł.

 

Zajęcia  prowadzone są zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo i adresowane są do psychologów spełniających warunki sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra (patrz www.spswp.org.pl w zakładce usługi).                Rozpoczynają się o godz.09:00 i trwają do 17:30 (w sumie 60 godzin w tym przerwy).

Prowadzone są w trybie on-line na platformie clickmeeting do której, przed zajęciami wysyłany będzie do Państwa link pozwalający na udział w szkoleniu.                                                                                                                                              Z Państwa strony niezbędnym jest dostęp do jednej z przeglądarek internetowych, np. Edge, Firefox, Chrome, Opera. Służymy  ew. pomocą w zalogowaniu się.

Egzamin – w formie pracy pisemnej, przesyłanej w formie elektronicznej zgodnie z przedstawionymi na kursie kryteriami.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy  po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie zapytań dotyczących szkolenia drogą mailową.

 

ZAPRASZAMY