Szkolenie odbędzie się. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy !

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych zaprasza na szkolenie:

 

Szkolenie jest szkoleniem pogłębiającym dotychczasowe umiejętności psychologów, którzy posiadają kompetencje do badania osób posługujących się bronią i amunicją, po ukończeniu odpowiedniego szkolenia prowadzonego przez  SPSwP i PTP

Ukończenie szkolenia nie jest warunkiem koniecznym (jak do tej pory) do prowadzenia  badań diagnostycznych na te stanowiska.

 

Program szkolenia:

-rozeznanie w aktualnych problemach związanych z kodeksem cywilnym i karnym w aspekcie potrzebnym do diagnozy kandydata

-specyfika wywiadu (główne obszary do poruszenia)

– obszary diagnozowania  niezbędne dla tych kandydatów

–  wprowadzenie w test inteligencji CFT 20  Cattella ,

uzasadnienie wyników badania,

udzielanie informacji zwrotnych o wyniku badania ,w tym określenie mocnych stron kandydata,

wskazanie obszarów do pracy nad doskonaleniem niektórych umiejętności,

określenie deficytów,

wydawanie  zaświadczeń,

prowadzenie  i przechowywanie  dokumentacji, opłaty za badanie,

analiza przypadku

 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający dodatkowe kompetencje

 

Szkolenie będzie prowadzone  on-line

Materiały w formie elektronicznej

 

Termin:

7 lutego 2021 – sobota 9-16:00  z przerwą

Termin dla drugiej grupy:

20 lutego 2021 – sobota 9-16:00

 

Prowadzący:   mgr Krystyna Wysocka i mgr Barbara Wysocka

 

Koszt: 270 zł

230 zł  dla Członków Stowarzyszenia

 

zapisy poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia:

63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

z dopiskiem :”sędziowie” i przesłanie informacji na maila spswp.sekretariat@gmail.com