Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii.

Zagadnienia:

– poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny

– wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego

– nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii

– poznanie stosowanych środków wychowawczych, poprawczych i leczniczych w oparciu o Ustawę o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich

– wiedza na temat istniejących rodzajów placówek pomocowych

Prowadzący: mgr Anika Świątek – psycholog i psychoterapeuta, biegła przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, rekomendowana przez SPSwP

Termin: 30 czerwca 2018 r. od godz. 9:00 do 18:00 (w tym przerwa obiadowa)

Miejsce szkolenia: Instytut Muzykologii UJ – sala nr 3, ul. Westerplatte 10, Kraków

Koszt szkolenia: 400 zł, dla członków SPSwP 350 zł