06 października 2018 Kurs dla psychologów wykonujących opinie psychologiczne dla wymiaru sprawiedliwości – rekomendacja

UWAGA: kurs odbędzie się w innym terminie Kurs dla psychologów wykonujących opinie psychologiczne dla wymiaru sprawiedliwości – przygotowanie do rekomendacji SPSwP. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą mailową trzech własnych opinii. Cena: 700,- zł Miejsce szkolenia: Instytut Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10, Kraków Program: – podstawowe wymagania odnośnie opinii psychologiczno sądowych – metodologia – sposób odpowiedzi…

17 – 22 września 2018 r. kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni i Licencji

Koszt szkolenia: 2450,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł do 31 sierpnia 2018 r. Po tym terminie koszt szkolenia: 2600,00 zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach: I – 1200,00 zł z wpłatą w terminie do 07 września 2018 r. II – 1400,00 zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia) Wpłaty należy dokonać przelewem na…

01 lipca 2018 Wytwory graficzne (rysunek i testy rysunkowe) oraz wypowiedzi werbalne w diagnozie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sądu.

Szkolenie koncentruje się na zasadach analizy rysunku w diagnozie umysłowej reprezentacji świata dziecka i dorosłego. Daje podstawy do weryfikacji hipotez dotyczących funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego, oraz pokazuje możliwości i ograniczenia interpretacji rysunku projekcyjnego. Koncentruje się też na analizie wypowiedzi werbalnych. Pokazuje miejsce metod projekcyjnych w procesie diagnostycznym i opinii psychologicznej. Daje wskazówki do odpowiedzi…

30 czerwca 2018 r. Opiniowanie w sprawach dla nieletnich.

Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii. Zagadnienia: – poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny – wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego – nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii – poznanie…

23 – 24 czerwca 2018 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA 23 – 24 czerwca 2018 r. 07 – 08 lipca 2018 r. 21 – 22 lipca 2018 r. Kurs wchodzi w zakres szkoleń przygotowujących do rekomendacji na biegłego sądowego – w sprawie szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny. Koszt szkolenia: 2450,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł do 04 czerwca 2018 r. z…

21 – 22 kwietnia-2018 r kurs weekendowy przygotowujący psychologów do pełnienia funkcji biegłego sądowego XXXIII edycja

Kurs organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze ! Kurs adresowany jest do absolwentów magisterskich studiów psychologicznych i studentów ostatniego roku psychologii. Warunkiem udziału w szkoleniu jest członkostwo w SPSwP. Osoby, które zdały egzamin mogą: 1 – uzyskać (dodatkowo) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na biegłego sądowego w przedmiocie…

09 – 14 kwietnia 2018 r. Kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Termin szkolenia: 09 – 14 kwietnia 2018 r. Koszt szkolenia: 2050,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 1000,00 zł do 15 marca 2018 r. Po tym terminie koszt szkolenia: 2350,00 zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach: I – 1100,00 zł z wpłatą w terminie do 27 marca 2018 r. II – 1250,00 zł (możliwość…

27 – 28 stycznia 2018 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA 27 – 28 stycznia 2018 r. 10 – 11 lutego 2018 r. 10 – 11 marca 2018 r. Koszt szkolenia: 2350,00 zł przy wpłacie 600,00 zł do 15 stycznia 2018 r. z dopiskiem KURS WEEKENDOWY następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu. Po tym terminie koszt szkolenia: 2450,00 zł z…

20 – 21 stycznia 2018 r. Praktyczne aspekty postępowań karnych w sprawach o przestępstwa seksualne.

Prowadzący: adw. dr Maciej Bocheński, dr prawa UJ, kryminolog, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, autor wielu publikacji dotyczących przestępczości seksualnej, kierownik projektu badawczego „Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki Tematyka szkolenia: Przestępczość seksualna – problematyka prawnokarna; Etiologia przestępczości seksualnej; Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych –…