23 listopada 2015 Opiniowanie psychologiczne w odszkodowawczych sprawach cywilnych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę)

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ TRWAŁA UTRATA WIĘZI CIERPIENIE I BÓL PSYCHICZNY ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO ZESPÓŁ OSTREGO STRESU PODJĘCIE PSYCHOTERAPII JAKO ZACHOWANIE UWIARYGODNIAJĄCE POWODA/POWÓDKĘ Powoływanie biegłych psychologów celem dokonania psychologicznej oceny doznanej straty w postaci utraconych więzi, dóbr, doznawanego cierpienia jest nieodzownym elementem postępowania sądowego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Warsztat diagnostyczny biegłego sądowego zawiera…

21-22 listopada 2015 MMPI – 2 kurs dla zaawansowanych

Zajęcia odbędą się w sali nr 23 Instytutu Muzykologii przy ul. Westerplatte 10 MMPI–2 KURS ZAAWANSOWANY TERMIN: 21-22 listopada 2015r. PROWADZĄCY: mgr Andrzej Janiak Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już pracują z testem MMPI-2 i chciałyby pogłębić swoją wiedzę lub tych, które uczestniczyły w kursie Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2. W jego trakcie zostaną dokładniej zaprezentowane skale i…

20 listopada 2015 – Opieka naprzemienna

Kurs przedstawia możliwości i zagrożenia dotyczące orzekania opieki naprzemiennej. Dotyczy zagadnień pojawiających się w toku rozpraw sądowych zapoznaje z nowymi teoriami dotyczącymi rodziny i kształtowania się więzi. Przedstawiona będzie analiza przypadków. Prowadzący: dr Maria Kujawa Data szkolenia: 20 listopada  w godz. 10:00 do 16:30 w tym godz. przerwa na obiad Cena: 150,- zł, członkowie 130,-…