17 – 18 czerwca 2017 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA 17 – 18 czerwca 2017 r. 01 – 02 lipca 2017 r. 15 – 16 lipca 2017 r. Koszt szkolenia: 1950,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł do 07 czerwca 2017 r. z dopiskiem KURS WEEKENDOWY następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu. Po tym terminie koszt szkolenia: 2150,00 zł z…

03 czerwca 2017 r. Opiniowanie w sprawach dla nieletnich.

Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii. Zagadnienia: – poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny – wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego – nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii – poznanie…

27-28 maja 2017 r. MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników

Kurs odbędzie się. Są jeszcze wolne miejsca. Uwaga: Po zajęciach istnieje możliwość odpłatnej konsultacji własnego materiału diagnostycznego. Prowadzący: mgr Marek Matkowski – autor pierwszego podręcznika MMPI oraz programów komputerowych wspierających diagnozę psychologiczną. Przez wiele lat prowadził zajęcia z diagnozy w oparciu o kwestionariusz MMPI na Uniwersytecie Wrocławskim oraz przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów dla psychologów poświęconych tej…

08 – 09 kwietnia 2017 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Kurs odbędzie się – w sali przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie Termin szkolenia:     TRZY SPOTKANIA  60 godzin 08 – 09 kwietnia 2017 r. 27 – 28 maja 2017 r. 03 – 04 czerwca 2017 r. Koszt szkolenia: 1950,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł  do 24 marca 2017 r. z dopiskiem KURS WEEKENDOWY następne wpłaty najpóźniej…

04 – 05lutego 2017 WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Termin szkolenia:     TRZY SPOTKANIA  60 godzin 04 – 05 lutego 2017 r. 18 – 19 lutego 2017 r. 11 – 12 marca 2017 r. Koszt szkolenia: 1950,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł  do 20 stycznia 2017 r. z dopiskiem KURS WEEKENDOWY następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu. Po tym terminie koszt szkolenia: 2150,00…

12 – 17 grudnia 2016 r. oraz 09 – 14 stycznia 2017 r. Kurs przygotowujący psychologów do rekomendacji na listę biegłych sądowych. XXXI edycja.

Kurs organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze ! Kurs umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli biegłego psychologa, wyposaża w  p r a k t y c z n e  umiejętności. Opieka merytoryczna nad programem zajęć prowadzona jest przez  pracowników wyższych uczelni Krakowa i Lublina miedzy innymi przez prof.…

Zmiana terminu !! 15 grudnia 2016 r. – Szkody psychiczne – diagnoza na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w toku postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych skutków szkody oraz doświadczeń traumatycznych.

Przedmiotem zajęć będzie opiniowanie biegłego na okoliczność stwierdzenia szkody psychicznej w toku postępowania cywilnego. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia: skutków zagrożenia życia i zdrowia (w tym wypadków komunikacyjnych) oraz żałoby po zmarłym. W pierwszej części szkolenia zostaną zaprezentowane i przedyskutowane modele przydatne do stwierdzania szkody: koncepcje stresu, zasobów radzenia sobie, normatywnego i nienormatywnego przebiegu…

10 grudnia 2016 r. NEO-PI-R charakterystyka i zastosowanie

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z narzędziem jakim jest inwentarz osobowości  NEO- PI – R  Costy i McCrae  wykorzystywanym w diagnozie osobowości. Prowadzący: mgr Katarzyna Pisarczyk Koszt szkolenia:  230,- zł,  dla członków SPSwP   210,- zł Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres: spswp.sekretariat@gmail.com Kurs odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia,  rozpocznie się o godzinie 9:30 i trwać…