18 – 23 kwietnia i 20 – 25 czerwca Kurs przygotowujący psychologów do rekomendacji na listę biegłych sądowych. XXIX edycja.

Kurs organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze ! Kurs umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli biegłego psychologa, wyposaża w  p r a k t y c z n e  umiejętności. Opieka merytoryczna nad programem zajęć prowadzona jest przez  pracowników wyższych uczelni Krakowa i Lublina miedzy innymi przez prof.…

UWAGA ! Kurs odbędzie się w innym terminie. NEO-PI-R charakterystyka i zastosowanie.

19 marca 2016 r. Szkolenie ma na celu zapoznanie się z narzędziem jakim jest inwentarz osobowości  NEO- PI – R  Costy i McCrae  wykorzystywanym w diagnozie osobowości. Prowadzący: mgr Katarzyna Pisarczyk Koszt szkolenia:  270,- zł,  dla członków SPSwP   230,- zł Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres: spswp.sekretariat@gmail.com Kurs odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia,  rozpocznie się o…

26 -28 lutego 2016 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Termin szkolenia:     TRZY SPOTKANIA 26 lutego do 28 lutego 2016 r. 09 kwietnia do 10 kwietnia 2016 r. 07 maja do 08 maja 2016 r. Koszt szkolenia: 2050,00 zł przy wpłacie całej kwoty do 08 lutego 2016 r. z dopiskiem KURS WEEKENDOWY Po tym terminie koszt szkolenia: 2150,00 zł z możliwością wpłaty w 3-ch ratach z…

20 lutego 2016 Szkolenie dla psychologów uprawnionych do badań na broń w świetle nowych przepisów oraz tych którzy ukończyli szkolenie a nie przystąpili do egzaminu oraz osób chcących zaktualizować posiadaną licencję

Aspekty psychologiczne (wraz z propozycją metodologiczną) i prawne: Aktualne zmiany w przepisach odnośnie badań kandydatów do dysponowania bronią i prawników ochrony. Procedura przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badań prokuratorów, sędziów, komorników, syndyków, kuratorów sądowych ipt. Procedura przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badań strażników gminnych i miejskich, inspektorów transportu drogowego. Procedura przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badań pracowników ochrony, detektywów, w obrocie…

20 stycznia 2016 r. Spotkanie dyskusyjne n/t standardów diagnostycznych dotyczących tzw. opieki naprzemiennej

Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych a w szczególności dla osób, które brały udział w warsztacie prowadzonym przez dr Marię Kujawę i mgr Kamila Jezierskiego na konferencji dotyczącej standardów diagnostycznych organizowanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych. Godzina rozpoczęcia –  18:30 w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Ładna 4 – 6/120 Spotkanie ma charakter dyskusyjny. Udział jest bezpłatny, prosimy o potwierdzenie…

12 grudnia 2015 r. Szkolenie uzupełniające dla psychologów uprawnionych do badań na broń i tych którzy ukończyli szkolenie a nie przystąpili do egzaminu oraz osób chcących zaktualizować posiadaną licencję

Przydatne, aktualne testy i kwestionariusze w badaniu na „broń” – propozycja metodologiczna, specyfika badania osób różnych grup zawodowych umiejętność integracji danych w diagnozie psychologicznej Na tym tle omówienie procedur a)   przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badań prokuratorów, sędziów, komorników, syndyków, kuratorów sądowych itp. b)   przeprowadzania i przechowywania  dokumentacji z badan strażników gminnych i miejskich, inspektorów transportu drogowego.…

05 grudnia 2015r. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży

Kurs przedstawia prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dziecka i młodzieży oraz zagrożenia i patologie rozwoju. Omawia właściwe rodzaje zachowań dorosłego wobec erotyzmu. Tematyka: Fazy rozwoju psychoseksualnego. Przejawy dziecięcego erotyzmu. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży. Biologiczne aspekty dojrzewania seksualnego i różnice z tym związane, w związku z płcią. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży. Termin: 05 grudnia 2015r., godz.…

27 listopada 2015 – Orzecznictwo sądowo-psychologiczne Zespołu Stresu Pourazowego u dzieci w sprawach cywilnych i karnych.

Zespól stresu pourazowego jako skutek urazu traumatycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. a. Opis zespołu b. Charakterystyczne zachowania społeczne c. Przykłady z kazuistyki Opinia biegłego psychologa w sprawach o zadośćuczynienie za utratę więzi z osoba najbliższą dotyczącą dzieci młodszych d. Procedury badawcze e. Metody badawcze f. Opinia biegłego Zespól stresu…

26 listopada 2015 Zespół Ostrego Stresu i Zespół Stresu Pourazowego w praktyce orzeczniczej biegłego

“Zespół Ostrego Stresu i Zespół Stresu Pourazowego w praktyce orzeczniczej psychologa biegłego sądowego” Kryteria diagnostyczne ASD i PTSD Metody badawcze Kazuistyka na przykładzie osób pokrzywdzonych Prowadzący: mgr Barbara Gojżewska stały biegły sądowy – Poznań Zajęcia rozpoczną się o godz. 9:30 do godz. 18:00 Cena 270,00 zł