Kurs odbędzie się. Są jeszcze wolne miejsca.

Uwaga: Po zajęciach istnieje możliwość odpłatnej konsultacji własnego materiału diagnostycznego.

Prowadzący: mgr Marek Matkowski – autor pierwszego podręcznika MMPI oraz programów komputerowych wspierających diagnozę psychologiczną. Przez wiele lat prowadził zajęcia z diagnozy w oparciu o kwestionariusz MMPI na Uniwersytecie Wrocławskim oraz przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów dla psychologów poświęconych tej metodzie.

Program szkolenia:

Krótka historia testu i jego modyfikacje (MMPI-R, MMPI-A, MMPI-2).
Administracja testu:
obliczanie wyników i wykreślanie profilu;
kodowanie i analiza konfiguracyjna profilu z wykorzystaniem wskaźników.
Ocena trafności testu:
wykorzystanie skal kontrolnych;
typy zafałszowania profilu;
trafność skali F i wskaźnika F-K;
diagnoza dewiacyjnych stylów odpowiadania;
diagnoza zafałszowania profilu w kierunku lepszego/gorszego przystosowania.
Interpretacja kliniczna skal.
Poszerzenie diagnozy w oparciu o interpretację wybranych skal dodatkowych i podskal klinicznych.
Ogólne zasady interpretacji testu.
Diagnoza w wybranych obszarach praktyki sądowej.
Interpretacje przypadków – możliwości wykorzystania MMPI-2 w opiniodawstwie psychologiczno – sądowym

Harmonogram zajęć:

27.05.2017 r. (sobota) – w godz. od 10:00 do 17:00
28.05.2017 r. (niedziela) – 9:00 – 13:00

Szkolenie odbędzie się w sali przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie.

Cena: 430 400 zł dla członków SPSwP: 400 370 zł

przy wpłacie całej kwoty lub zaliczki w wys. 200 zł do 10 maja.

Po tym terminie koszt szkolenia 470 440 zł, dla członków SPSwP 440 400 zł

Szkolenie wchodzi w zakres szkoleń rekomendacyjnych SPSwP