Diagnozowanie w sprawie uzależnień dla potrzeb Wymiaru Sprawiedliwości

Prowadzący:  mgr Jacek Kasprzak – przewodniczący PTUiW

Cena: dla osób które ukończyły w SPSwP kurs dla biegłych  120 zł, dla pozostałych  –  konieczne uzgodnienia ze SPSwP

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w godz. od 9:00 do 18:00