Szkolenie ma na celu zapoznanie się z narzędziem jakim jest inwentarz osobowości  NEO- PI – R  Costy i McCrae  wykorzystywanym w diagnozie osobowości.

Prowadzący: mgr Katarzyna Pisarczyk

Koszt szkolenia:  230,- zł,  dla członków SPSwP   210,- zł

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres: spswp.sekretariat@gmail.com

Kurs odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia,  rozpocznie się o godzinie 9:30 i trwać będzie do godziny 17:30, w tym godzinna przerwa.