02 grudnia 2017 r. Opiniowanie w sprawach dla nieletnich.

Uwaga: zmiana miejsca szkolenia: Instytut Muzykologii UJ – sala nr 3, ul. Westerplatte 10 w Krakowie Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii. Zagadnienia: – poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny – wiedza na temat najczęściej stawianych przez…

25 – 26 listopada 2017 r. MMPI-2 kurs dla zaawansowanych

Kurs nie odbędzie się. Wkrótce podamy nowy termin. KURS dla zaawansowanych, tylko dla osób które ukończyły I etap szkolenia. Prowadzący: mgr Marek Matkowski – autor pierwszego podręcznika MMPI oraz programów komputerowych wspierających diagnozę psychologiczną. Przez wiele lat prowadził zajęcia z diagnozy w oparciu o kwestionariusz MMPI na Uniwersytecie Wrocławskim oraz przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów dla psychologów…

25 – 26 listopada 2017 r. Praktyczne aspekty postępowań karnych w sprawach o przestępstwa seksualne.

Prowadzący: adw. dr Maciej Bocheński, dr prawa UJ, kryminolog, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, autor wielu publikacji dotyczących przestępczości seksualnej, kierownik projektu badawczego „Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki Tematyka szkolenia: Przestępczość seksualna – problematyka prawnokarna; Etiologia przestępczości seksualnej; Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych –…

04 – 05 listopada 2017 r. MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników

Kurs odbędzie się. Uwaga: zmiana miejsca: Instytut Muzykologii UJ – sala nr 3, ul. Westerplatte 10 Prowadzący: mgr Marek Matkowski – autor pierwszego podręcznika MMPI oraz programów komputerowych wspierających diagnozę psychologiczną. Przez wiele lat prowadził zajęcia z diagnozy w oparciu o kwestionariusz MMPI na Uniwersytecie Wrocławskim oraz przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów dla psychologów poświęconych tej metodzie.…

07-08 października 2017 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Uwaga! zmiana miejsca szkolenia – zajęcia odbędą się w sali Inst. Muzykologii UJ, ul. Westerplatte 10. Termin szkolenia: TRZY SPOTKANIA 07 – 08 października 2017 r. 21 – 22 października 2017 r. 04 – 05 listopada 2017 r. Koszt szkolenia: 2150,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł do 20 września 2017 r. z dopiskiem KURS WEEKENDOWY…

11-16 września 2017 r. Kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Termin szkolenia: 11 – 16 września 2017 r. Koszt szkolenia: 2050,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 1000,00 zł do 01 września 2017 r. Po tym terminie koszt szkolenia: 2150,00 zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach: I – 1000,00 zł z wpłatą w terminie do 01 września 2017 r. II – 1150,00 zł (możliwość…

29 lipca 2017 r. „Pierwsza pomoc przedmedyczna z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych w gabinecie psychologicznym.”

Prowadzący: mgr Bartosz Kozłowski – psycholog, ratownik medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie. Prowadził zajęcia z pierwszej pomocy dla studentów uczelni Warszawskich oraz przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń poświęconych zagadnieniom pierwszej pomocy. Szkolenie składać się będzie z 2 części: teoretycznej (5h) i praktycznej (4h). Program szkolenia: – Pojęcie i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy w Polsce.…

03 – 08 lipca 2017 Kurs przygotowujący do uzyskania licencji uprawniającej do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni

Szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie. Termin szkolenia: 03 – 08 lipca 2017 r. Koszt szkolenia: 1950,00 zł przy wpłacie całej kwoty lub 1000,00 zł do 19 czerwca 2017 r. Po tym terminie koszt szkolenia: 2050,00 zł z możliwością wpłaty w 2-ch ratach: I – 1000,00 zł z wpłatą w terminie do 30 czerwca 2017…