Termin szkolenia:     TRZY SPOTKANIA  60 godzin

04 – 05 lutego 2017 r.

18 – 19 lutego 2017 r.

11 – 12 marca 2017 r.

Koszt szkolenia: 1950,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł  do 20 stycznia 2017 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2150,00 zł z wpłatami w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

I –  700,00 zł  z terminem wpłaty do 04 lutego 2017 r.

II –  850,00 zł  (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

III –  600,00  zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

EGZAMIN  PŁATNY  OSOBNO – 300,00 zł.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Wpłaty należy dokonać na konto z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 20 stycznia 2017 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 20 stycznia 2017 r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

Zajęcia odbędą się w sali przy ul. św. Filipa 23/6 w Krakowie

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych (po 20 godzin w każdym zjeździe)

Zajęcia rozpoczynają się:

–  w sobotę od     godz. 09:00

–  w niedzielę od godz. 08:00

Godzinna przerwa obiadowa, koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.