Kurs odbędzie się – w sali przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie

Termin szkolenia:     TRZY SPOTKANIA  60 godzin

08 – 09 kwietnia 2017 r.

27 – 28 maja 2017 r.

03 – 04 czerwca 2017 r.

Koszt szkolenia: 1950,00 zł przy wpłacie 1000,00 zł  do 24 marca 2017 r.

z dopiskiem KURS WEEKENDOWY

następne wpłaty najpóźniej przy II i III spotkaniu.

Po tym terminie

koszt szkolenia: 2150,00 zł z wpłatami w 3-ch ratach z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

I –  700,00 zł  z terminem wpłaty do 08 kwietnia 2017 r.

II –  850,00 zł  (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

III –  600,00  zł (możliwość zapłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia)

EGZAMIN  PŁATNY  OSOBNO – 300,00 zł.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydajemy tylko członkom Stowarzyszenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.

Wpłaty należy dokonać na konto z dopiskiem KURS WEEKENDOWY:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Możliwość wycofania dokonanej wpłaty do dnia 24 marca 2017 r. z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł.

Po 24 marca 2017 r. dokonanych wpłat nie zwracamy.

Szkolenie odbędzie się w sali przy ul. św. Filipa 23 w Krakowie.

Zajęcia obejmują 60 godz. szkoleniowych (po 20 godzin w każdym zjeździe)

Zajęcia rozpoczynają się:

–  w sobotę od     godz. 09:00

–  w niedzielę od godz. 08:00

Godzinna przerwa obiadowa, koszt obiadu nie jest wliczony w cenę kursu.