Przedmiotem zajęć będzie opiniowanie biegłego na okoliczność stwierdzenia szkody psychicznej w toku postępowania cywilnego. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia: skutków zagrożenia życia i zdrowia (w tym wypadków komunikacyjnych) oraz żałoby po zmarłym. W pierwszej części szkolenia zostaną zaprezentowane i przedyskutowane modele przydatne do stwierdzania szkody: koncepcje stresu, zasobów radzenia sobie, normatywnego i nienormatywnego przebiegu żałoby, reakcji na szkodę u dzieci. Będą omówione psychologiczne kryteria kryzysu psychologicznego, zaburzenia stresu pourazowego, poruszony będzie problem stwierdzania kryzysu psychologicznego lub PTSD przy współwystępowaniu innych zaburzeń psychicznych oraz zagadnienie granic opiniowania psychologicznego. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną metody przydatne do opiniowania, główny nacisk zostanie położony na techniki wywiadu. Przypomniane zostaną wymogi formalne i  etyczne opiniowania w kontekście szkody psychicznej.

W drugiej części przewidziana jest praca na konkretnych przypadkach: uczestnicy będą mieli za zadanie zaplanować proces opiniowania, sformułować wnioski na podstawie otrzymanych wyników oraz ocenić jakość przykładowych opinii. Zostaną zaprezentowane typowe błędy popełniane przez opiniujących oraz argumentacja pojawiająca się w zarzutach do opinii.

Prowadzący:  mgr Kamil Jezierski – biegły Sądu Okręgowego w Krakowie

Koszt szkolenia:  210,- zł,  dla członków Stowarzyszenia  190,- zł

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie  w godzinach od  10:00 do 16:30 11:00 d0 16:00