Kurs przedstawia prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dziecka i młodzieży oraz

zagrożenia i patologie rozwoju.

Omawia właściwe rodzaje zachowań dorosłego wobec erotyzmu.

Tematyka:

  1. Fazy rozwoju psychoseksualnego.
  2. Przejawy dziecięcego erotyzmu.
  3. Zachowania seksualne dzieci i młodzieży.
  4. Biologiczne aspekty dojrzewania seksualnego i różnice z tym związane, w związku z płcią.
  5. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży.

Termin: 05 grudnia 2015r., godz. 10:-15.30

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia, Ładna 4-6/5

Cena: 200,- zł, dla członków Stowarzyszenia i studentów 160,- zł .

Prowadzący: mgr Justyna Kaczmarczyk, psycholog, seksuolog