07 lutego 2021 r. i 20 lutego 2021 r. Specyfika diagnozy psychologicznej w badaniach kandydatów do objęcia stanowiska sędziego i prokuratora

Szkolenie odbędzie się. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy ! Stowarzyszenie Psychologów Sądowych zaprasza na szkolenie:   Szkolenie jest szkoleniem pogłębiającym dotychczasowe umiejętności psychologów, którzy posiadają kompetencje do badania osób posługujących się bronią i amunicją, po ukończeniu odpowiedniego szkolenia prowadzonego przez  SPSwP i PTP Ukończenie szkolenia nie jest warunkiem koniecznym (jak do tej pory) do prowadzenia  badań…

23 stycznia 2021 r Szkolenie – Pierwsza pomoc przedmedyczna w gabinetach psychologicznych.

Program: – Pojęcie i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy przez psychologów i inne osoby niemedyczne, – Ocena stanu poszkodowanego, – Definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ocena i postępowanie w przypadku wstrząsu oraz innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu (zawał, epilepsja, cukrzyca), – Zasady bezpiecznego zachowania się i postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych w gabinecie psychologicznym, – Jak…