12 – 13 czerwca 2021 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni. Wersja on-line. KURS ODBĘDZIE SIĘ !

Terminy spotkań on-line: 12 – 13  czerwca 2021 r. 26 – 27  czerwca 2021 r. 10 – 11  lipca      2021 r.   Koszt szkolenia:  2450,00 zł  +  egzamin  350,00 zł. Dla członków Stowarzyszenia koszt egzaminu  100,00 zł Przy wpłacie  do dnia 05 czerwca 2021 r. całej kwoty lub 650,00 zł i następnych wpłatach najpóźniej do…

20 – 21 marca 2021 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni. Wersja on-line.

20 – 21 marca 2021 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni. Wersja on-line.   KURS ODBĘDZIE SIĘ. BRAK WOLNYCH MIEJSC Terminy spotkań on-line: 20 – 21 marca 2021 r. 27 – 28 marca 2021 r. 10 – 11 kwietnia 2021 r.   Koszt…

8 – 9 marca lub 13 – 14 marca 2021r. MMPI-2 – badanie, interpretacja i opracowywanie wyników

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce zaprasza psychologów  na III edycję szkolenia:   MMPI-2  –  badanie, interpretacja i opracowywanie wyników   również z wykorzystaniem wersji komputerowej dostępnej na platformie Epsilon Pracowni Testów Psychologicznych PTP.   Proponujemy dwa terminy dwudniowego szkolenia – prosimy o wybór korzystnego dla siebie  a w przypadku możliwości udziału w obu terminach  przesłanie…

07 lutego 2021 r. i 20 lutego 2021 r. Specyfika diagnozy psychologicznej w badaniach kandydatów do objęcia stanowiska sędziego i prokuratora

Szkolenie odbędzie się. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapraszamy ! Stowarzyszenie Psychologów Sądowych zaprasza na szkolenie:   Szkolenie jest szkoleniem pogłębiającym dotychczasowe umiejętności psychologów, którzy posiadają kompetencje do badania osób posługujących się bronią i amunicją, po ukończeniu odpowiedniego szkolenia prowadzonego przez  SPSwP i PTP Ukończenie szkolenia nie jest warunkiem koniecznym (jak do tej pory) do prowadzenia  badań…

23 stycznia 2021 r Szkolenie – Pierwsza pomoc przedmedyczna w gabinetach psychologicznych.

Program: – Pojęcie i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy przez psychologów i inne osoby niemedyczne, – Ocena stanu poszkodowanego, – Definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ocena i postępowanie w przypadku wstrząsu oraz innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu (zawał, epilepsja, cukrzyca), – Zasady bezpiecznego zachowania się i postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych w gabinecie psychologicznym, – Jak…

Dnia 24 października 2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPSwP

Dnia 24 października 2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków SPSwP. Protokół z zebrania przesłany został do Sądu w celu aktualizacji KRS. W wyniku głosowania: na przewodniczącą Stowarzyszenia została ponownie wybrana dr Maria Kujawa  (43 głosy ważne, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się), na zastępcę został wybrany dr Kamil Jezierski  (w miejsce mgr Michała Górnego), nowym członkiem…

07 – 08 listopada 2020 r. WEEKENDOWY kurs przygotowujący do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do badania osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni. Wersja on-line. Kurs odbędzie się.

Terminy spotkań on-line: 07 – 08 listopada 2020 r. 21 – 22 listopada 2020 r. 12 – 13 grudnia 2020 r.   Koszt szkolenia:  2450,00 zł  +  egzamin  350,00 zł. Dla członków Stowarzyszenia koszt egzaminu  100,00 zł   Przy wpłacie całej kwoty lub 650,00 zł do 25 października 2020 r. z dopiskiem KURS WEEKENDOWY, następne…