Stowarzyszenie przygotowało i realizuje cykl szkoleń dla biegłych, sędziów i kuratorów dotyczących tzw. opieki naprzemiennej

Stowarzyszenie przygotowało i realizuje cykl szkoleń dla biegłych, sędziów i kuratorów dotyczących tzw. opieki naprzemiennej w związku z ustawą z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz. 1062), Instytut Ekspertyz Sądowych wydał książkę pod redakcją Alicji Czeredereckiej „STANDARDY OPINIOWANIA PSYCHOLOGICZNEGO…

Regulacja zawodu psychologa

Przypominamy, że na stronie www.dialog.gov.pl została uruchomiona zakładka dotycząca zawodu psychologa. MPiPS przesłało nam do konsultacji roboczą wersję projektu Ustawy o zawodzie psychologa. Poparliśmy uwagi do projektu wniesione przez ZG PTP. Szczegóły na stronie PTP. Dostaliśmy projekt założeń ze zmianami do ustawy dotyczącej zawodu psychologa. Z pisma wynika, że możliwe jest uzależnienie nadania uprawnień w…

Projekt ustawy o zdrowiu publicznym

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego  informuje, że od dnia 23 marca 2015 r. do dnia 27 kwietnia br trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Projekt oraz umówienie przebiegu uzgodnień międzyresortowych będzie udostępnione na stronie BIP Ministerstwa Zdrowia oraz RCL. W załączeniu link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12270850/katalog/12281758#12281758

Zebranie Sekcji Poznańskiej Stowarzyszenia Pscychologów Sądowych w Polsce

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW SĄDOWYCH W POLSCE, Sekcja w Poznaniu Koleżanki i Koledzy, Serdecznie zapraszam na zebranie poznańskiej Sekcji Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce, które odbędzie się dnia 16 maja 2015r. o godzinie 11.00 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka w Poznaniu w Sali nr 53. W programie zebrania odbędzie się wykład, który wygłosi dla nas…