Polskie Towarzystwo Psychologiczne zaprosiło SPSwP na spotkanie celem pilnego porozumienia przedstawicieli różnych środowisk psychologów na rzecz wspólnego działania w celu pełnej regulacji prawnej statusu naszego zawodu.

Spotkanie odbędzie się 11 maja w Warszawie. Prosimy osoby chętne do udziału w spotkaniu o kontakt ze Stowarzyszeniem.