„Psychologia i Przestępczość – granice i pogranicza”.  Konferencję objęliśmy patronatem medialnym.