Stanowisko Stowarzyszenia w tej sprawie jest zgodne z uwagami do projektu Ustawy zgłoszonymi przez PTP.