Międzynarodowy Dzień Psychologa

Stowarzyszenie brało udział w Konferencji Krakowskiego Oddziału PTP

„Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”

Duża część dyskusji poświęcona była ustawie o zawodzie psychologa.