Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego w Sejmie RP

Stowarzyszenie brało udział w debacie poświęconej zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie polowań.

Wyraziliśmy zdecydowane stanowisko dotyczące konieczności wykonywania indywidualnych badań psychologicznych wszystkich osób posługujących się bronią i amunicją.

W dyskusji szczególną uwagę zwrócono na rolę psychologicznych badań okresowych, także dla myśliwych.