Stowarzyszenie przygotowało i realizuje cykl szkoleń dla biegłych, sędziów i kuratorów dotyczących tzw. opieki naprzemiennej w związku z ustawą z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz. 1062), Instytut Ekspertyz Sądowych wydał książkę pod redakcją Alicji Czeredereckiej „STANDARDY OPINIOWANIA PSYCHOLOGICZNEGO W SPRAWACH RODZINNYCH I OPIEKUŃCZYCH”

Znajduje się w niej rozdział napisany przez Marię Kujawę i Kamila Jezierskiego „Wspólne rodzicielstwo po rozwodzie – psychologiczne aspekty opieki naprzemiennej”.