20 marca 2019 Konferencja n/t Przepisy RODO w pracy psychologa

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wraz z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie i Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce zapraszają na konferencję:   PRZEPISY RODO W PRACY PSYCHOLOGA, która odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, sala nr 412. PROGRAM KONFERENCJI: 14.45 – 15.00 Rejestracja 15.00  –…

RODO

Uwaga:  Osoby, które do tej pory nie uzupełniły starych deklaracji członkowskich o oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych proszone są o    niezwłoczne przesłanie zgody wg poniższego wzoru. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z członkostwem przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce  z siedzibą w Krakowie zgodnie z Ustawą z…

RODO – informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez SPSwP

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest…