36 Kongres PTP – informacje po Kongresie

W dyskusji panelowej, która została wysoko oceniona, dotyczącej tzw. opieki naprzemiennej Stowarzyszenie reprezentowała dr Maria Kujawa. Przygotowywana jest publikacja na ten temat. Ponadto dr Maria Kujawa brała udział w sesjach dotyczących aktualności w psychologii sądowej. W sesji poświęconej dyskusji o ustawie dotyczącej zawodu psychologa reprezentowała nas mgr Krystyna Wysocka.

Projekt poselski USTAWY O BRONI I AMUNICJI

Najnowsze informacje dotyczące pierwszego czytania projektu (druk sejmowy nr 1692) na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F71232FEC9EA00E3C125815400280A23 Do Biura Legislacyjnego Sejmu, Marszałka Sejmu i Biur Poselskich wysłaliśmy pismo wyrażające stosunek Stowarzyszenia do projektu. Pismo wysłane do Marszałka Sejmu (do pobrania). Wcześniej, aktualności – 07 stycznia 2017 r. – SPSwP poparło uwagi PTP. PILNE ! Wszystkich psychologów mających uprawnienia do…