Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wraz z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie i Stowarzyszeniem Psychologów Sądowych w Polsce zapraszają na konferencję:   PRZEPISY RODO W PRACY PSYCHOLOGA, która odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, sala nr 412.

PROGRAM KONFERENCJI:

14.45 – 15.00 Rejestracja
15.00  – 15.05 Anna Knobloch-Gala Otwarcie konferencji.
15.05 – 16.00 Adw. dr Maciej Bocheński Przepisy RODO w pracy psychologa – prezentacja najważniejszych zagadnień.
16.00 – 17.00 Adw. dr Maciej Bocheński Praktyka psychologiczna a przepisy prawa – odpowiedzi na pytania uczestników.
17.00 – 17.50 Anna Bogatyńska-Kucharska Dyskusja w gronie uczestników nt. poruszanych zagadnień – dzielenie się doświadczeniem.
17.50 –  18.00 Anna Knobloch-Gala Zakończenie konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy na stronie:

http://ptp.krakow.pl/konferencja-okptp-dot-rodo/

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.